Sözlükte "darülfünun" ne demek?

1. Üniversitedarülfünun

Darülfünun kelimesinin ingilizcesi

university.
Köken: Arapça